services_01-1
que-fem

Un espai de comunitat per Bellaterra

Som una comunitat enfocada a pensar i treballar en com volem que sigui la Bellaterra del demà, sense oblidar les necessitats actuals.

A Bellaterra, l’esperit associatiu ha estat sempre molt present. El fet d’estar lluny del centre de poder local, ser poc significatius en nombre d’habitants, i per tant de votants, i tenir un perfil social i urbanístic molt diferent de Cerdanyola ciutat, han fet que sempre ens haguéssim d’unir per reclamar més atenció i més prestacions.
En tenir una EMD, molt reclamada per la Unió de Veïns, va reduir la sensació de necessitat associativa del passat. Però ara que veiem que no n’hi ha prou amb l’EMD per avançar cap a la Bellaterra que volem, es va tonant a despertar l’esperit associatiu veïnal.

Un dels punts de més consens a Bellaterra és la seva mala qualitat urbanística. Els seus carrers, voreres, enllumenat, infraestructures de serveis estan en general en molt mal estat. No es pot passejar, sense haver d’envair la calçada. No es pot anar de nit, per què no t’hi veus. A la mínima, els cables elèctrics i telefònics es despengen dels pals que són de l’època predemocràtica. I no diguem les qualificacions urbanístiques i les afectacions del Pla General Metropolità que són de l’any 1976 i que encara no s’han revisat.

En definitiva, la millora urbanística de Bellaterra és un punt clau de les nostres actuacions, per què li fa molta falta.

A Bellaterra vivim en un entorn natural, ric en vegetació i zones boscoses. Però la majoria de cases es van construir sense tenir en compte els estàndards actuals d’aïllament i eficiència energètica. I molts dels jardins es van dissenyar com si estiguéssim a Anglaterra i l’aigua fos econòmica i abundant.
Tot això comporta la necessitat de fer moltes rehabilitacions sostenibles. D’aquí que la UvB iniciés l’any 2018 el projecte Bellaterra més sostenible 2030. I des d’aleshores, es treballa en temes d’estalvi energètic, optimització de l’aigua i altres punts que ajudin a reduir la petjada de carboni de Bellaterra.

El refranyer popular diu que “sense cultura no hi ha futur”. A la Unió de Veïns sempre hem cregut en la importància de crear un teixit i una oferta cultural a Bellaterra que ens faci sentir orgullosos del nostre poble i ens ajudi a fer més comunitat. A més, al llarg de la història, Bellaterra ha acollit grans artistes, músics, pintors i escriptors. La Unió de Veïns hem de treballar encara més per donar-los el reconeixement i la visibilitat que es mereixen, i ho fem aprofitant dates clau com Sant Jordi, la Festa Major de l’estiu, les Festes de Nadal. Però l’objectiu és donar-hi encara més continguts culturals a aquestes Festes i mirar de col·laborar encara més amb les entitats culturals de Bellaterra, tot reclamant més ajuts i implicació a l’EMD (cultura és la seva principal competència).

També potenciar l’esport, que és cultura i amb una força aglutinadora molt gran, fent algunes infraestructures noves, potenciant les ja existents i promocionant més la pràctica de l’esport.

Les accions en marxa
per a cada un dels nostres pilars són

Esperit associatiu

• Benvinguda als nous veïns: Pretén que les nous veïns se sentin acollits. Se'ls convida al sopar de Festa Major, on se’ls hi fa un reconeixement especial.
• Conscienciació de que “la unió fa la força”: Els reptes dels nous temps requereixen més que mai que siguem un col·lectiu unit. Per això, fomentem accions com la compra col·lectiva de plaques fotovoltaiques i d’altres accions similars que s’aniran fent.

Millora urbanística

• Parc Natural del Torrent i de la Bonaigua: Proposta de nou parc urbà metropolità, amb centre d’interpretació mediambiental, camí escolar i connector de la Serra Galliners amb el Parc de Collserola.
• Nou Pla Director Urbanístic Metropolità, de l’AMB: Proposta per incrementar densitat de població, sense perdre la morfologia actual i el caràcter genuí de “ciutat jardí”. Preparant al·legacions.

Sostenibilitat

• Estalvi energètic (autoconsum elèctric): Organitzem xerrades amb experts. En el cas de l’autoconsum, hem promogut compres col·lectives, i donat la veu a companyies subministradores.
• Estalvi d’aigua, Compostatge, Rehabilitacions, Descarbonització de Bellaterra: Organitzarem xerrades amb experts.

Foment de la cultura

• Festa Major: Organització de la Nit de la Unió, així com del Concurs de Paelles.
• Sant Jordi: Promocionem els escriptors de Bellaterra, amb signatura de llibres i divulgació.
• Nadal i Reis: S’organitza el QUINTO de Nadal i l’animació de la nit de Reis.
• Esport: A més de les activitats esportives de la Festa Major s’està treballant en un projecte que ajudi a crear comunitat.

Servei
"Més a prop"

Hem observat que molts veïns no veuen prou ben ateses les seves peticions a les administracions locals (EMD de Bellaterra i/o Ajuntament de Cerdanyola).

El nou servei consisteix en recollir aquestes preocupacions i fer un seguiment d’una manera més eficient i digital/telemàtica.

Per això, la UvB disposa de la figura de una gestora que segueix els temes i n’informarà degudament.

Seguretat

És un tema capital, per això fem un seguiment continuat de com evoluciona.

Escombraries

Actualment hi ha una problemàtica en la gestió de la recollida de restes vegetals/poda. Estem treballant juntament amb l’EMD i l’Ajuntament de Cerdanyola per millorar-ho.

· Acta de la reunió del dia 11/03/21 enviada a l'Ajuntament i a l'EMD. Pendents de resposta.

Camí Antic

Estem treballant amb un grup de socis i veïns del carrer en: 

· La pacificació del trànsit, més enllà del nou Pla de Mobilitat aprovat per l’EMD.

· L'estudi d'un possible projecte d'urbanització del Camí Antic de cara al futur. Reunió feta el 15/03/21 per presentar-lo als socis i demanar suport per aconseguir nous socis per tal de poder arrencar el projecte. 

Enllumenat

L’Ajuntament de Cerdanyola s’ha compromès a fer millores durant l’actual legislatura. L’Ajuntament destinarà 600.000€ a Bellaterra per canviar els fanals durant el 2021/22.

Confluència Carrer d'Enric Losantos/Camí dels Monjos

Els veïns de la zona van notificar un moviment de pedres estrany per tal de tallar la circulació en aquesta zona.

· Pendent per part de l'EMD una resposta a la instància enviada el 11/02/21 demanant una explicació davant d'aquesta acció.

Tot Bellaterra

La revista TOT Bellaterra està acusada per difondre falsedats i no rectificar-les. 

· Pendents de resposta a la instància enviada el 8/03/21 sol·licitant que l’EMD hi deixi d’incloure publicitat.

Estació FGC Bellaterra

Implicació en el projecte de rehabilitació de l’espai de l’estació.

Can Domènech

Estem treballant amb un grup de socis i veïns de la zona amb  problemàtiques urbanístiques del carrer. Ho estem fent juntament amb l'Ajuntament de Cerdanyola i l'EMD.

· Tapada la rasa per part d'Endesa.

· Pendents de resposta per part de l'EMD a la instància enviada el 16/06/21 demanant resoldre la qüestió dels Stop dels carrers Alonso Cano i Gaudí.

Pin i Soler

Estem treballant amb els veïns del carrer en:

· La pacificació del trànsit.

· L'estudi d'un possible projecte d'urbanització del carrer Pin i Soler de cara al futur.

Cablejat aeri

Projecte de progressiu soterrament de les infraestructures elèctriques i telefòniques, per actualitzar les instal·lacions i reduir els riscs actuals. Denegada la sol·licitud per part de l'Ajuntament per falta de pressupost.

Parc de la Bonaigua

Facilitat avant-projecte a l’Ajuntament de Cerdanyola per que ho complementi amb el pressupost i sol·liciti el pla d’ajuts econòmics més adient a l’AMB. Bona predisposició d’ambdues administracions per que acabi sent un nou parc metropolità. Som optimistes.

· Visita presencial dels tècnics de l'AMB i de l'Ajuntament de Cerdanyola el 18/03/21 per estudiar els espais i per poder fer pressupost del projecte.

PDU (Pla Director Urbanístic)

La UvB va presentar proposta a l’EMD i a l’Ajuntament l’any 2019. L’EMD va encarregar un estudi de viabilitat i suggeriments a la Diputació de Barcelona. L’EMD ha rebut un primer esborrany, que no hem pogut veure. L’Informe definitiu encara està en fase de redacció. Esperem poder tenir-hi accés a la que estigui redactat. Tema molt important per Bellaterra.

foto-benvinguts1-ok
fes-te-soci2-1
fes-te-soci3

T'esperem

Actua i mou-te per Bellaterra per impulsar nous projectes i colabora en les tasques i accions que portem a terme a la comunitat.

Últimes notícies