esperit associatiu

MIllora ubanística

Sostenibilitat

foment cultural

01

Propòsit

El nostre principal propòsit és treballar per una Bellaterra urbanísticament millor i cada dia més sostenible. Per això, caldrà posar en marxa accions col·lectives potents i aconseguir el suport de les administracions.

02

Com ho fem

Cal posar en marxa accions col·lectives potents i aconseguir el suport de les administracions. Així com reprendre l’esperit emprenedor i la força de les primeres generacions de veïns, adaptant-nos als nous temps.

03

El nostre aval

Ens avala una història de més de 73 anys de tasca associativa a Bellaterra. Les primeres dècades sota el nom de "Unió de Propietaris de Bellaterra" i després com a "Unió de Veïns de Bellaterra".

0 75

anys
d'història

+
0 2
k

Veïns
i veïnes

+
0 200

famílies
associades

0 21

accions
en curs

Últimes notícies

Servei MÉS A PROP

Seguiment professional i responsable de les peticions del Bellaterrencs

T'esperem

La Unió de Veïns ofereix a la comunitat de Bellaterra un servei de comunitat per pensar i treballar en com volem que sigui la Bellaterra del demà, sense oblidar les necessitats actuals.

foto-benvinguts1-ok
fes-te-soci2-1
fes-te-soci3